خانه / درباره انجمن / هیات مدیره و رئیس انجمن دوستی ایران و اکوادور

هیات مدیره و رئیس انجمن دوستی ایران و اکوادور

هیات مدیره:

هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح ذیل می باشد:

۱ . اجرای مصوبات مجمع عمومی
۲ . اجرای دقیق مفاد مربوطه در اساسنامه
۳ . حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
۴ . افتتاح حساب یا حسابهای مورد نیاز در بانکها برابر مقررات
۵ . رسیدگی به حسابها و پرداختها و وصول مطالبات
۶ . پیگیری جریانات قضایی ، حقوقی، مالیاتی، ثبتی در کلیه مراحل قانونی در مراجع مربوطه
۷ . تعیین وکیل و حکم عزل آن
۸ . قطع و وصل دعاوی از طریق مصالحه
۹ . واگذاری یا تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل به غیر
۱۰ . انجام معاملات ضروری در چهارچوب مقررات
۱۱ . نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و یا تبدیل به احسن آنها
۱۲ . رهن گذاری، فک رهن، استقراض از منابع داخلی طبق ضوابط به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد.
۱۳ . پیشنهاد حق عضویت به مجمع عمومی
۱۴ . رعایت دقیق و کامل اهداف انجمن
۱۵ . ارائه پیشنهادات و راهکارها به مجامع عمومی
۱۶ . تامین منابع مالی انجمن از محل بین المللی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
۱۷ . انتخاب رئیس انجمن

رئیس انجمن:

رئیس انجمن که رئیس هیات مدیره نیز می باشد با انتخاب هیات مدیره تعیین می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است :

۱ . اداره امور انجمن
۲ . تشکیل و مدیریت جلسات هیات مدیره و جلسات مشترک کمیته های اجرایی.
۲ . امضاء اسناد مالی، اوراق بهادار و تعهدآور
۳ . امضاء کلیه نامه ها و مکاتبات اداری مربوطه
۴ . دعوت به مجامع و جلسات طبق وظایف
۵ . شرکت در مجامع، مجالس، گردهمایی ها، نشست ها، مراسم و غیره بعنوان نماینده انجمن
۶ . مدیریت و تشکیل جلسات هیئت مدیره
۷ . سایر وظایف محوله از سوی هیات مدیره
تبصره یک : در غیاب رئیس انجمن نایب رئیس عهده دار وظایف ایشان خواهد بود.

انتهای پیام/

Share

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا