خانه / آشنایی با اکوادور / اطلاعات کلی اجتماعی و فرهنگی اکوادور

اطلاعات کلی اجتماعی و فرهنگی اکوادور

مردم-اکوادور

نهادهای جامعه اکوادور تا حدود زیادی متاثر از تاریخ و فرهنگ هیسپانیک است. در نگرش این فرهنگ بیشتر موضوع منزلت شخص و ایده های پیچیده شخصی و بالاخره جایگاه آن در اجتماع مورد تاکید قرار گرفته است.

در قلب این تفکر فردگرایی، یقینی نهفته است مبنی بر اینکه هر فرد از یک رتبه و شان درونی برخوردار است که بایستی مورد احترام قرار گیرد. بر این اساس دوستی و یکدلی در روابط اجتماعی بویژه در کسب و تجارت حاکم است.

سرخپوستان نیز به هویت خود واقف هستند. آنان این آگاهی را با «شأن انسان» که از نژاد هیسپانیک به ارث برده اند تلفیق نموده اند و به همین خاطر آماده اند در راستای اهداف عمومی فداکاری نمایند. سرخپوستان گرچه به ظاهر وارد اجتماع بزرگتر نگردیده اند لیکن با وجود و حضور خود جامعه اکوادور را غنی ساخته اند.

از نگاه بسیاری، سرخپوستان یک گروه واحد تلقی می گردند لیکن این امر صحیح به نظر نمی رسد. واقعیت آن است که این بخش از جامعه از طریق تعلق و وابستگی به قبایل گوناگون، از هویت متمایزی نسبت به یکدیگر برخوردار هستند. برخی از این گروه ها در شرق کشور به زبان اسپانیولی تکلم می کنند و نیز سرخپوستان منطقه کوهستانی فرهنگ بومی و اصالت خود را هنوز حفظ نموده اند و به آن پایبند هستند.

وجود تمایز در بافت فرهنگی اکوادور متاثر از تنوع جغرافیایی این کشور قبل از ورود اسپانیاییها و در دوره استعمار در آثار فرهنگی وهنری این سرزمین مشهود است. در منطقه ساحلی فرهنگ تا حد زیادی متاثر از  دوران قبل از استعمار است لیکن در نواحی کوهستانی بویژه پایتخت، آثار فرهنگی اسپانیایی ها مشهود است که حاکی از تاثیر زیاد فرهنگ هیسپانیک بر این منطقه است.

در زمینه ادبی، تحکم روحانیت مسیحی و کلیسا بر روی آثار هنری و فکری دوران استعمار، در آثار ادبی و نقاشی ها دیده می شود. تحولات فکری نیز بر فرهنگ این کشور تاثیر بسزایی داشته است. بعنوان مثال فلسفه روشنفکری مخالف مونارشیسم که حامی آزادی های اقتصادی و سیاسی بوده، بر نهضتهای استقلال طلبانه تاثیر داشته در صورتی که بر نهادهای سیاسی کشور و یا ساختار اجتماعی آن کمتر اثر داشته است.

آزادی بیان که توسط تمامی قانونهای اساسی مصوب از سال ۱۸۳۰ تضمین شده نقش عمده ای در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر جای گذاشته است.

مطبوعات و رادیو در دهه های اخیر نقش مهمی به عنوان یک وسیله مناسب در جهت اطلاع رسانی و بسط فرهنگ بر عهده داشته اند.

انتهای پیام/

Share

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا